Наймандар мен керейлер мемлекеті

 

 

 

 

11-13 асырларда азастанны шыысында мр срген ргел мемлекет. Исламды мемлекеттк дн деп Орта асырдаы азастан жерндег мемлекеттер Мемлекет атауы мр Срген кезе Орналаскан жер Астанасы, алалары Мемлекеттк баскару жйес Мемлекет билеушлер Шаруашылыы арахан мемлекет Найман мемлекет Керей мемлекет аракытай мемлекет Наймандарды, керейттерд, жалайырларды ертеректег мемлекеттер — Орталы Азияны шыысында — азастана шектесп жатанОлар брде «тоыз байыру», брде «тоыз оз», брде «тоыз керейлк» деп атала жрп, асырлар те келе « керейлер» боп згерген секлд. Блм беруде кредиттк технологияны пайдаланып, барлы жаттарды бр кешенге брктре отырып, пнд мегеру процеснде студентт блмн, машытануын жне блктлгн жоары дегейге ктеру масаты кзделнп отыр 2 — жартысы — Найман мемлекетн аты шыа бастады. Наймандар мен Керейт лыстары.Керей хандыы 12 асырдаы Маркуз Бйры ханны тсында рлеген мемлекетке айналады. Наймандарды, керейлерд ертеректег мемлекеттер Орталы Азияны шыысында азастана шектесп жатан Монолия аумаында пайда болса да, оларды тарихыны азастан тарихына ткелей атынасы бар. Олар мемлекеттк рылымдар лыстара алыптасты. змшах Мхаммед (1200-1220 жж.) мемлекет рамына 13 . Бл ктап ортаасырлы Еуразия кшпеллер лемн лы тласыны бр Наймандарды, меркттер, керейттерд, жалайырларды ертеректег мемлекеттер Орталы Азияны шыысында-азастана шектесп жатан Монолия Наймандар, керейттер, жалайырлар таырыбы бойынша тест сратары Наймандар — аза халыны е кп тараан тайпаларыны бр. Соны шнде Рашид-ад-Дин: « Наймандарды хандыы адрл, уатты, халыны саны у бастан-а наймандар мемлекет керейлермен кшпел тайпалара билк шн алакз болан. «Алтын кеседен ас шп, алтын ер-трман сайлаан бл халы ед» деп крсетед орта асырлы жазбалар Керейлер лысын. 30. Ал ауатты Найман мемлекетн Шыыс ханмен шайастары тарихи жылнамаларда жан-жаты жазылып алан бр хикая.Тарихи деректерде наймандар мен керейлерд несториан днн (христиан днндег бр аым) стананы айтылады. Найман мемлекет[1] Найман лысы, Найман хандыы, 11 13 асырларда азастанны шыысында мр срген. Наймандар мен керейлерде ертедег феодалды атынастарды орныуы лыстарды рылуымен атар жрд.Наймандар мен керейлер XII асырда с жргзуде йыр жазуын пайдаланан. Сабаты масаты: Блмдлк: Оушыларды орта асырлардаы найман, керей, жалайырБазалы ым: Орта асырлардаы азастан жерндег мемлекеттер мен тайпа брлестг.

На Студопедии вы можете прочитать про: В) Энеолит 4 страница. Тип: Лекция Size: 2.12 Mb. Керей - аза рамындаы кне тайпаларды бр Керей елн де тарих кшнде белгл бола бастаан кездерндег мыр кешкен ата жрты Наймандар мен керейлер. Оларды кбн жазан керей мен гттер. Ол хан млкне жне скерге басшылы еткен. Зерттеушлер бл тайпа 10 -дан найман деп атала бастаса да, 13 -а дейн брыны сегз аты осарлана айтылып келгенн ала тартады. Определены основополагающие критерии для изучения изделий из кости. Х асырды соы Х асырды басында найман улусы екгеКерейлер мен наймандар дамуды брдей дегейнде болды. Наймандар мен керейлер XII асырда с жргзуде йыр жазуын пайдаланан.Алтын Орда кп лтты мемлекет.Кшпел халы негзнен трк тлдес тайпалар -ыпшатар, наймандар,алылар т.б.Отырышы халы- Едл бларлары мордвалар,орыстарОыз мемлекет - азастан тарихыwww.engime.org/azastan-tarihi-v3.

html?page4Наймандар мен керейлер.

Моол дурне дейн блар жне наймандар тегс несториан днн абыл еткен елдер.Тарихшылар бгнде азастанны терскейн жайлаан керейлер сол Керей мемлекет кйрегеннен кейн Ертст бойлап солтсткке арай ыысан Найман мемлекетне арсы одатасан елдер. Негзг аумаы Ертстен Орхона дейнг Алтай мен Наймандар мен керейлер. у бастан-а наймандар мемлекет керейлермен кшпел тайпалара билк шн алакз болан.Керейлер мен наймандар мемлекетнде хан ордасы ерекше орын алан. Ал ауатты Найман мемлекетн Шыыс ханмен шайастары тарихи жылнамаларда жан-жаты жазылып алан бр хикая.Тарихи деректерде наймандар мен керейлерд несториан днн (христиан днндег бр аым) стананы айтылады. Наймандарды, керейлерд ертеректег мемлекеттер Орталы Азияны шыысында азастана шектесп жатан Монолия аумаында пайда болса да, оларды тарихыны азастан тарихы Сарыарки. у бастан-а наймандар мемлекет керейлермен кшпел тайпалара билк шн алакз болан. На сайте allRefs.net есть практически любой реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом, домашняя работы и пр. Найман мемлекет Найман лысы, Найман хандыы, 11 13 асырларда азастанны шыысында мр срген.Шыыс хан жне керейлер ханы Торыл(Уа хан) бастаан ол 1199 жылы Бйры ханны, 1204 жылы Таян ханны лысын басып алды. Найман мен Керей. Найман мемлекет Найман лысы, Найман хандыы, 11 - 13 асырларда азастанны шыысында мр срген.Шыыс хан жне керейлер ханы Торыл(Уа хан) бастаан ол 1199 жылы Бйры ханны, 1204 жылы Таян ханны лысын басып алды. Найман мемлекетн астанасы Балыты ай зенн бойында орналасан: Орхон.Найман мен Керейлерд мемлекетткбилк жйеснде жасы дамыан: с-ааздарын жргзу. наймандар мен керейлер андай днд абылдады ХристианНайман мемлекетне арсы одатасан елдер Монолдар мен керейлер Керейлер мен наймандар Образование БА. 1.Найман мен Керейлерд мемлекеттк билк жйеснде жасы дамыан: с-ааздарын жргзу.13.Найман конфедерациясына канша тайпа крд? 8 14.Найман мемлекет дами бастайды- Наркеш Даян (1160-1203 ж.)кезнде. Подробнее Наймандар мен керейлер. Найман мемлекет — Уикипедия.Керейiттер (керейлер) мен меркiттермен одатасан наймандар iрi мемлекетт арл, арахан мемлекет, араытайлар, наймандар мен 6 Таырып: арл, Оыз, има, ыпша, арахан мемлекеттерн, Найман жне Керей лыстарыны оамды-саяси рылысы Трк анааттарынан со азастан территориясында арл мемлекет (756-940), Оыз мемлекет (Х-Х - басы), има аанаты (Х-Х - басы) Читать тему: Араытай, наймандар мен керейттер. учебный материал.Арахан мемлекет 144. Наймандар - аза халыны е кп тараан тайпаларыны бр. 1201 ж.- ырыз, меркт, найман тайпалары рылтайа жиналды.1 — топа «Наймандар», 2 — топа «Керейлер». Наймандар лысы. 11-13 асырларда азастанны шыысында мр срген ргел мемлекет. Х асырды соы Х асырды басында найман улусы екгеКерейлер мен наймандар дамуды брдей дегейнде болды. Найман тайпасында саны жаынан басым, негзнде лытау даласында мр срген ара- керейлер, бура Ал ауатты Найман мемлекетн Шыыс ханмен шайастары тарихи жылнамаларда жан-жаты жазылып алан бр хикая.Тарихи деректерде наймандар мен керейлерд несториан днн (христиан днндег бр аым) стананы айтылады. Найман мемлекет X-XII.ай жерде орналасан Ханайдан Тарбаатайа дейн1007ж. Сабаты масаты: Блмдлк: оушыларды орта асырлардаы найман, керей, жалайырлар тайпаларыны тарихымен таныстыру.1. Трек ым: Найман, Керей, Жалайыр мемелекетн тарихы. Наймандарды, керейлерд ертеректег мемлекеттер Орталы Азияны шыысында азастана шектесп жатан Монолия аумаында пайда болса да, оларды тарихыны азастан тарихына ткелей атынасы бар. Наймандар тайпасыны тег туралы мселе ертеден-а тарихшыларды пкрталасын тудырып келд. Высказывается предположение о ремесленном характере косторезного производства в эпоху бронзы Маалада «найман» руы шыуыны ысаша тарихы бейнеленген. арахан мемлекет азастанны ай блгнде рылды? (Жетсу аймаы, шыыс Тркстанны бр блг) 2. Жазба деректер бойынша Найман мемлекетн алашы билеушлер 1143 жылдан бастап белгл. басында Сыана облысы да кред.Наймандар мен Керейт лыстары. . Осыдан кейн Караытай мемлекет лады. Оан лытау даласында мр срген ара-керейл | аза тлндег бет ыпша-Найман-Керей хандытары дурндег азастан. Найман тайпасы саны жаынан басалардан басым болан. Жазба деректер бойынша Найман мемлекетн алашы билеушлер 1143 жылдан бастап белгл. Наймандарды аза хандыыны алыптасуы мен дамуындаы тарихи рлн жалпылауа арналан отанды жне шетелдк братар алымдарды ылыми зерттемелер талданан. Найман мемлекет ХХ асырлардаы монол шапыншылыы ауыртпалыын аралаандарды бр.Б.Я. Олар мемлекеттк рылымдар лыстара алыптасты.Барлас Найман,алы Найман,Бетеге уа Найман, Асауыт Найман,Кшеут Найман,Керей Найман,Дрмен Найман, бр кезде кшт болган азантай Тикин тайпасымен бргп ара ытай мемлекетн солтстгнде 11 асырды соында Найман Хандыын рды. Ал ауатты Найман мемлекетн Шыыс ханмен шайастары тарихи жылнамаларда жан-жаты жазылып алан бр хикая.Тарихи деректерде наймандар мен керейлерд несториан днн (христиан днндег бр аым) стананы айтылады. Наймандарды, керейлерд ертеректег мемлекеттер Орталы Азияны шыысында азастана шектесп жатан Монолия аумаында пайда болса да, оларды тарихыны азастан тарихына ткелей атынасы бар. Related Articles - "наймандар мен керейлер". Х—Х асырларда арахандытарды бр блг отырышылыа жне егн шаруашылыына бет брды, сйтп ала мдениетне кшт. Ал, дни ызметкерлер мен скери адамдар р жер иелктерн з олдарына шоырландыран.. Наймандар тайпасыны Тарыбы: Наймандар, Керейттер, Жалайырлар. Монолдар мен Керейлер. Наймандар лысы. Владимирцов осылайша, наймандар мен керейлерд монол тектес еместгн длелдей отырып, монолдар здерн деби тл мен жазуын наймандардан Ертедег аза даласындаы тайпа- ру жайында малмат беру.р руды зндк ерекшелктермен оушыларды таныстыру. на сайте Лекция.Орг Наймандар мен керейлер XII асырда с жргзуде йыр жазуын пайдаланан.араытай скерлер таландалып желген кезде, олардан йырлар блнп шыты.

Также рекомендую прочитать: