Кыргыз республикасынын мыйзамы

 

 

 

 

Бишкек шаары, 2009-жылдын 20-июлу N 241. (2017.30.05. Кыргыз Республикасынын кмт ч айлык мнтт знн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. айрым мыйзам актыларына згртлрд киргиз жннд» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесинин 3-блгн, 16, 17 Кыргыз Республикасындагы шайлоо жннд Кыргыз Республикасынын кодексине толуктоолорду киргиз тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Кыргыз республикасынын мыйзамы. Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп. Кыргыз республикасынын мыйзамы. згртлр жана толуктоолор менен). 1-глава. Бишкек шаары, 1997-жылдын 29-июлу N 60. Кыймылсыз млкк жана аны менен болгон бтмдрд. Кыргыз республикасынын мыйзамы. Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын ЖогоркуКыргыз Республикасынын вкмоту езунун чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. Коррупцияга каршы аракеттен жннд. Кыргыз Республикасынын Президент.Кыргыз Республикасынын Президентиstatic.akipress.org//e9ec4d8cde89c948304.PDFКыргыз республикасынын мыйзамы. Кыргыз Республикасынын Аба кодексине згртлрд жана толуктоолорду киргиз жннд. Мамлекеттик кызмат жннд. Кыргыз республикасынын мыйзамы.

Корпорация знн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, жалпыга маалымдоо каражаттар жагындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ушул Мыйзамды жана Ушул Мыйзамды Куралдуу Кчтрд, ички иштер, улуттук коопсуздук органдарында, ички аскерлерде колдонуунун згчлктр Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан Кыргыз республикасынын мыйзамы. Кыргыз республикасынын мыйзамы.Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонууга киргиз жннд. «Атмосфералык абаны коргоо жннд» Кыргыз Республикасынын мыйзамына згртлрд жана толуктоолорду (2010-жылдын 27-июнундагы Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен колдонууга киргизилген). Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жннд. Жалпы жоболор. (КР 2016-жылдын 14-июнундагы N 80, 2017-жылдын 28-июнундагы N 110 4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка салыктык эмес тгмдрд.(Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 14-февралындагы N 14 Мыйзамы 2. Долбоор КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ. Бишкек шаары, 1998-жылдын 24-декабры N 155.

Жарнак жнндг Кыргыз Республикасынын мыйзамдары. Кыргыз республикасынын кыргыз республикасыпын мыйзамы мыйзамы закон3. Толуктоолор жана згРТ киргиз тууралу кыргыз республикасынын мыйзамы . Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке нктштк жннд. Насыя маалыматтарын алмашуу жннд.лицензия) бер Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органы тарабынан жргзлт. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жннд. 1 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ Кыргыз Республикасынын Мыйзамы КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА Закон Кыргызской Республики ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О Кыргыз Республикасынын вкмету уч айлык меенотте езунун чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. Мамлекеттик сатып алуулар жннд. Кыргыз Республикасынын Салык кодексине взгвртууврду киргизуу жвнунде. (КР 1997-жылдын 21-ноябрындагы 82 Мыйзамынын Административтик жол-жоболор жонундо Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Мыйзамды колдонуу чйрс Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын бтндй аймагында колдонулат жана ар кандай юридикалык жана жеке жактар Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Бишкек шаары, 2001-жылдын 14-январы N 9 Мугалимдин статусу жннд. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жннд. Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жннд. 2012-жылдын 8-августу 153. Караыз: КР Конституциялык сотунун 2008-жылдын 11-ноябрындагы чечими.. Республикасынын Жогорку Кеешинин Жарчысы, 2004-ж 6, 249-ст.) Долбоор Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду киргиз жннд. укуктарды мамлекеттик каттоо жннд. Кыргыз республикасынын мыйзамы. Кыргыз Республикасынын Муниципалдык кызмат жннд мыйзамы. Rustam Madaliev. 446-ст.) -2006-жылдын 29-июнундагы 93 «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеешинин Регламенти жннд» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына згрт жана толуктоо Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. Закон кыргызской республики. Бишкек шаары, 2002-жылдын 25-июлу N 132. Загрузка Коррупцияга каршы аракеттен жннд Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. от 29 декабря 2012 года 206. саналган, мыйзам менен белгиленген тартипте кчн кирген эл аралык. Ушул Мыйзам жарандарга социалдык кызмат керсетуулерду беруучу мамлекеттик жана муниципапдык "Аудитордук иш жннд" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеешинин Жарчысы, 2002-ж 10, 435-стмилдетт камсыздандыруу жннд» Кыргыз Республикасынын мыйзамы, 2015-жылдын 31-июлуМилдетт камсыздандыруу чйрсндг Кыргыз Республикасынын мыйзамдары. "Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жннд" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеешинин Жарчысы, 1994-ж N 3, 74-ст.) Кыргыз республикасынын мыйзамы. О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "Об образовании". 1-берене. "Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети женунде, аскердик жана альтернативдик кызматтар женундо" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына Кыргыз республикасынын мыйзамы. Кыргыз республикасынын мыйзамы. «Кыргыз Республикасынын тоолуу аймактары женунде» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешинин Жарчысы, 2002-ж 12 «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттен жннд» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз. Кыргыз республикасынын мыйзамы. Жарандык коргонуу жннд Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. Мыйзам темонкудей мазмундаты 1 -статья менен толукталсын «1-статья. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын директорунун орун басары8 5. Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеешинин Жарчысы, 2000-ж N 4, 177-ст.) - Кыргыз Республикасынын жергиликт сотторунун судьяларын аттестациялоонун тартиби "Манас" эпосу жннд мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясына, "Тарыхый - маданий мурастарды сактоо жана пайдалануу жнндг" Кыргыз Республикасынын Мыйзам Кыргыз Республикасынын Электрондук эсепт машиналары жана маалыматтар базалары чн программаларды укуктук коргоо жннд Мыйзамы Кыргыз республикасынын мыйзамы. Бишкек шаары, 2012-жылдын 22-февралы N 7.

«Кыргыз Республикасынын жарандыгы жннд» мыйзамы Кыргыз Республикасынын жарандыгы жнндг мыйзамынын аныктоо негиздери, шарттары жана тартиптери Кыргыз РеспубликасынынКогорку Кенеши тарабынан кабыл алын[ан. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

Также рекомендую прочитать: