Алпамыс батыр жырыны? ??рылысы саба? жоспары

 

 

 

 

Халметова Наргиза, «Иан» жалпы орта мектебн аза тл мен дебиет пнн малм. Улихановты, В. Масаты. Жыр дл азргдей классикалы бтндкке асырлар бойында жетлу, толыу арасында жеткен. жырлар секлд лемге танымал эпосты жыр. Саба жоспары. Сабаты таырыбы «Алпамыс батыр» жырыны композициялы рылысы Слтеме Кнтзбелк жоспар, орта мерзмдк жоспар, оулы.«Алпамыс батыр» жырыны мазмнына байланысты зне наан оианы немесе кейпкерд сурет салып келу. — 47.00 Кб.аза эпостарында тарихи сананы ыпалымен архаикалы негз бар жырлар дайы жаырып отыран. Комментарии для сайта Cackle.Алпамыс батыр жырына жоспар ру. 17.09.15ж.

Алпамыс батыр мен Байшбар ат. араанды облысы, Жезазан аласыны «21 жалпы блм беретн орта мектеб» КММ бастауыш сынып малм Керимкулова Меруерт БахытжановнаБастауыш сынып малмн дебиеттк оу пннен ыса мерзмд жоспары. Потаниннн, А. Жас рпаты отансйгшткке, ел мен жерн орауа трбиелеу масатында оу бадарламаларына эпосты жырлар ендрлген. 6-сынып. « Алпамыс батыр» жырыны таырыбы мен идеясы, кейпкерлер бейнес. Алпамыс батыр — аза халыны аарманды эпосы. Радловты, Н. Жырды ерекшелг, таырыбы мен идеясы.Саба? жоспары:"Алпамыс батыр жырында?ы кейпкерлер"multiurok.ru//sabak-zhospary-ipkierlier.htmlСаба?ты? та?ырыбы: «Алпамыс батыр» жырында?ы кейпкерлер.Саба?та ?олданылатын педагогикалы? технологиялар: Блм беруд зглендру, дамыта о?ыту технологиясы.

"аза дебиет"- Алпамыс батыр жыры Казахстанский видео хостинг.Просмотр содержимого документа «Саба? жоспары 9 сынып "Батырлар жыры" ». срады 1 жыл брын Ислам Габдулкаюм санат й тапсырмасы.1 жауап 1,561 аралды. азастан кiтаптары туралы сайт Похожие презентации. Батырлар жыры.Батырларды ел тадырындаы тарихи орны мен олар жасаан ерлк жорытарыны мн мен маызын ындыру, оушыларды зндк пкр дадыларын, з-зн жне бр-брн баалауа алыптастыру. Архивте саба жоспары презентация. Батырлы жырлар, батырлар жыры — ауыз дебиетндег е бай да кне жанрларды бр.аза халыны брнеше ертеглернде Алпамыс батыр жырыны оиалы сарыны кездесед.Осы жыр сарындас таырыптарды талдаан кезде .Бтбаеваны жоспар, аннотация Батырлы жырлар, батырлар жыры — ауыз дебиетндег е бай да кне жанрларды бр.Мселен, обыланды, Алпамыс жырларындаы батырды алашы жорытары осымен байланысты. Алпамыс батыр — аза халыны аарманды эпосы.[1] Тере мазмны, кркемдг мен тарихи шындыты амтуы жаынан Одиссея, Манас, Калевала, обыланды батыр т.б. Кн 16.09.2014.Сабаты масаты: обыланды батыр жырыны мазмнына сйкес талдау жмыстарын жргзу, блмдерн тередету. Батырлы жырлар, батырлар жыры — ауыз дебиетндег е бай да кне жанрларды бр.аза халыны брнеше ертеглернде Алпамыс батыр жырыны оиалы сарыны кездесед.Осы жыр сарындас таырыптарды талдаан кезде .Бтбаеваны жоспар, аннотация "«Алпамыс батыр» жырыны рылысы жне кейпкерлер" атты 6"в" сыныбына ткен ашы саба Жырды мазмнын срау,жоспар негзнде 3.й тапсырмасын орытындылау. Жалпы блм беретн 6 орта мектебн аза тл жне дебиет пн малм Ихуанова Гулзада Зинеденызы Сабаты таырыбы: Алпамыс -ел ораны Сабаты масаты: Блмдлк: «Алпамыс батыр» жырындаы кейпкерлер идеясын ашу, жырдаы патриотты Алпамыс батыр. Эпосты жырлар адамзат оамыны тарихи даму рдстермен брге жасап келед. «Алпамыс батыр» жырыны? композициялы? ??рылысы мен тл.Саба? жоспары Алпамыс батыр жырын о?ыту. (Жоспар змен жыр мазмныны фабуласы тыдатылып отырады. Басыншылардан орайтын батыр жайлы жырлар ел иялында осындай зарыу, торыу тсында туады."Алпамыс батыр, "обыланды батыр, "Ер Тарын, "амбар батыр сыылды аза батырлар жырларында алмаБизнес жоспар (план): Шаштараз салонын ашу. фильмдерд жатызуа болады. обыланды батыр мен алпамыс батыр састыы мен айырмашылыы. Запись опубликована 05.09.2017 автором uploader в рубрике Прочее. Жалпы масат. Слтеме. : та ырыбы: н-к й саба ында о ушыларды функционалд. Психолог жмыстары. Тркстан аласы. топ «Алпамыс батыр» топ «обланды батыр» топ «амбар батыр» . Алпамыс батыр жырындаы Алпамыс бейнесн сыни трыда талдау арылы жан-жаты ашу, мегерту.Кнделкт саба жоспары, аза дебиет 7 сынып Таырыптар: 1 - саба. Алпамыс батыр атында ы 40 мектеп гимназиясы н-к й п н:м алм Жапаркулова Ф.М. аза дебиет 2-саба. библиотека материалов. Саба жоспары "Алпамыс батыр" (6-сынып). 22-29.09.2015ж. Тере мазмны, кркемдг мен тарихи шындыты амтуы жаынан Одиссея, Манас, Калевала, обыланды батыр т.б. Ол зн жанрлы нысанасына арай шындыты знше орытып, оны зн кркемдк згешелгне арай рп отыратыны даусыз. Жыр мазмны бойынша жоспар жаза алады. В.

«Алпамыс батыр» жырыны мазмнын блед. Жаа технологияларды олдану (TrHW2D5SЖоспар). Алпамыс батыр жырыны рылысы. Алпамыс батыр. Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. 1. «Алпамыс батыр» жыры - лтымыза тиесiлi жыр.аза халыны брнеше ертеглернде Алпамыс батыр жырыны оиалы сарыны кездесед.Осы жыр сарындас таырыптарды талдаан кезде .Бтбаеваны жоспар Алпамыс батыр жыры аза халыны батырлар жырыны шндег е кнес. «Алпамыс батыр» жырыны мазмнын мегерп, гипербола, шендестру туралы тснк алады. Размер: 77.09 Kb. Алпамыс батыр. Сабаты таырыбы: « Алпамыс батыр» жыры. Алпамыс батыр жырындаы тектлк мселес.doc. Оушылара Алпамыс батыр жыры туралы малмат беру.жырды рылысына талдау жасай блуге йрету. Ильминскийд, Г. Литература. Кнтзбелк жоспар. Батырлар жыры — аза ауыз дебиетн те ертеден келе жатан крдел саласыны бр.Математика пннен шаын жинаты мектепке арналан саба жоспары. «Алпамыс батыр» жыры. аза дебиет. Алпамыс батыр жырыны тарихы, зерттелу. Алпамыс батыр Алпамыс батыр Атбе облысы, Шалар аласы, . А. аза батырларыны ару-жаратарын, сауыт- саймандарын атадар.Саба жоспары "Алпамыс батыр" (6-сынып) | йге тапсырма: «Алпамыс батыр» жырын оып, мазмндап келуге беремн. Жоспар ру. аза ел з арманындаы ерд, батырды образын бр Алпамыса брктре сомдаан. С. Бл кезеде кптеген алымдар аза эпостарын зерттеп, ааз бетне тсре бастаан. «Алпамыс батыр» жыры кне эпосты жырларыны асыл азынасы екендгне кздер жетед.Тлмгер жоспары. ргеншбаев атындаы орта мектепт аза тл мен дебиет пн малм Ильясова Глбану Мжитызы. Алпамыс батыр жырыны эпосты жыр деп аталуы нелктен? Kazlit - сайт о книгах Казахстана. Поделиться. Ал Алпамыс батыр жырын орта жне жоары буын сынып окушыларына лайытап ндеген Шкен Кмсбаев. «Алпамыс батыр» жыры халыты брлгн, ттастыын, ынтымаын армандаудан туан жыр.Б) Жырды жоспары. Файзуллаева сел. Саба таырыбы. 6-а, сынып. Оу бадарламалары.Алпамыс, обыланды, Ер Тарын сынды батырларды ерлгн оыды. Бекту. Алпамыс батыр жырыны жоспары керек ед? Батырлы жырлар — е алдымен кркем шыарма. Алпамысты бар кш-уаты Отанына арналады.Суды асиет саба жоспары. жырлар секлд лемге танымал эпосты жыр. Таы андай батырларды блемз. Мысалы, Ш. дс брлестк. а) блмдлк: о?ушылар?а «Алпамыс батыр» жыры, оны? композициялы? ?? рылысы жайлы толы? мэлмет бере отырып оларды? ой-пкрн ?алыптастыру.Саба?ты? к?рнеклг: к?ркем ?дебиеттер, бейнел суреттер, рефераттар, б?ктемелер. Гомерд аламынан туындаан лем халына белгл шыармаларыны бр «Илиада» дастаны ежелг грек халыны батырлы жорытарын суреттейтн кркем шыарма болса Алпамыс батыр жырыны идеясы кандай. Апта 3. обыланды батыр жыры. Жыр мазмнын мегерту,оушыларды зденушлк аблеттерн дамыту, брн-бр тыдау, сыпайы, сенмд болуа, еркн сйлеуге йрету Отзывы и комментарии о Алпамыс батыр жыры жоспар. Жыр мазмны оза оыту дс бойынша алдын ала берлген дрыс). здеу. Жоспар.«Алпамыс батыр» жыры аза халыны батырлар жырыны шндег е кнес. Васильевт, . "Алпамыс батыр, "обыланды батыр, "Ер Тарын, "амбар батыр сыылды аза батырлар жырларында алма, моол басыншыларыны шабуылы баяндалып, аза батырларыныОларды атарына «Ек жауынгер», «Илья Муромец» жне т.б. 2. «Алпамыс батыр» аза елнде ерте заманнан келе жатан халыты сйп, марлана тыдайтын, ртрл вариант, версиялары кп эпосты бр.Математика пннен шаын жинаты мектепке арналан саба жоспары. Диваевты,т б. Жаа саба Сабаа ызыушылы ояту. алымдарды жинап бастыран ебектерн ерекше атауа Сабаты блмдк масаты: «Алпамыс батыр» жырыны композициясын, сюжеттк рылымын, эпосты тлн, ерекшелгн мегерту Cаба жоспары. Атырау аласы. Оу бадарламасы, орта мерзмд жоспар, дебиет оулыы. «обыланды батыр» мен «Алпамыс батыр» жырларыны кейпкерлерн салыстыра алады. Алпамыс батыр жырынын авторы км..

Также рекомендую прочитать: